Teknoloji sosyal adalet uçurumunu azaltacak mı, yoksa artıracak mı?
Sosyal adalet, en kısa tanımıyla toplum ile birey arasında haklar sözleşmesidir. Bu sözleşmenin yazılı kuralları olduğu kadar yazılı olmayan kuralları da var. Eğitim hakkı, temel anayasal bir hak. Yani her vatandaşın eğitim alma hakkı vardır ve bundan mahrum bırakılamaz. Hem anayasal açıdan hem sosyal adalet açısından eğitim toplumun her bir bireyine ulaştırılmalıdır. Daron Acemoğlu, 2014 yılında yayımladığı bir makalesinde internetin eğitimi daha demokratik bir hale getirme gücünden bahseder.