Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin büyüklüğü 150 milyar lirayı aştı


TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri”ni açıkladı. Bu verilere göre sektör, TL bazında bir önceki yıla oranla yüzde 14’lük büyüme ile 152,7 milyar TL’lik hacme ulaştı. İstihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti.